ร่วมงานกับเรา
ดาวน์โหลดใบสมัคร

กรุณากรอกแบบฟอร์มแล้วส่งใบสมัครมาที่ contact@hayashiproducts.com สอบถามรายละเอียด โทร. 02-373-3811-2

ตำแหน่งที่เปิดรับ


Merchandiser

รายละเอียดงาน

1. เข้าตรวจร้านสะดวกซื้อ/ห้างสรรพสินค้า เพื่อจัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อย
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้าร้าน เพื่อให้สินค้ามีวางขายครบหน้าร้าน
3. ทำรายงานสรุปผลการเข้าตรวจร้านค้า 
4. เข้าประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานสภาพปัญหา การแก้ไข และการติดตามงาน 


คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชายหรือหญิงอายุ 18 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- มีความรับผิดชอบสูง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีประสบการณ์ด้านการจัดเรียงสินค้าจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ