นโยบายทางธุรกิจ
การจัดส่งสินค้า
นโยบายการจัดส่งสินค้า ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยตัดยอดสินค้าของทุกวันทำการ เวลา 09.00 น. จัดส่งแบบเร็วเท่านั้น ทางร้านค้าจัดส่งสินค้าในนามของชื่อบริษัทและไม่ระบุสินค้าหน้ากล่อง
การคืนสินค้าและคืนเงิน
หากลูกค้าที่มีความประสงค์ในการขอคืนสินค้า / คืนเงิน ทางร้านยินดีรับคืนสินค้า (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีกและไม่ได้เปิดใช้) หลังจากได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้
  1. ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบจำนวนตามคำสั่งซื้อ
  2. ลูกค้าได้รับสินค้าผิดจากออเดอร์ตามคำสั่งซื้อ
  3. ลูกค้าได้รับสินค้าที่ชำรุดเช่น ซองพลากสติกห่อหุ้มกล่องมีรอยฉีกขาด สินค้าหมดอายุ
ทางบริษัทไม่รับการคืนสินค้าในกรณีต่อไปนี้ :
  • - สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.okamotothailand.com
  • - ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว
  • - สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืนของลูกค้าเอง
  • - ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากแจ้งความประสงค์คืนสินค้า
  • - สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์คืนสินค้าหลังจากได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน
ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบคำสั่งซื้อและทำการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 30-45 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาขึ้นอยู่ที่ธนาคารที่ลูกค้าเลือกทำการชำระเงินผ่านบัตรบัตรเครดิตและบัตรเครดิต
การคืนสินค้าและคืนเงิน
หากลูกค้าที่มีความประสงค์ในการขอคืนสินค้า / คืนเงิน ทางร้านยินดีรับคืนสินค้า (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีกและไม่ได้เปิดใช้) หลังจากได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังนี้
สอบถามข้อมูลได้ที่
บริษัท ฮายาชิ โปรดักส์ จำกัด (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์)
โทร. 02-373-3811-2 อีเมล์ adminonline@hayashiproducts.com
122 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสุง เขตสะพานสุง กทม.10240